ĐỘC ĐÁO TẠO NÊN PHONG CÁCH

GƯƠNG LED CẢM ỨNG VOG

icon
 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Chất liệu: Gương tráng bạc hệ mới VOG
 • Đèn LED: Nhập Hàn Quốc, độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: 50x90cm, 60x100cm
 • Chất liệu: Gương Việt nhật VOG
 • Đèn LED: Nhập Hàn Quốc, độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Chất liệu: Gương tráng bạn VOG hệ mới
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: Nhập Hàn Quốc, độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: 50x120cm, 60x120cm, 50x150cm , 60x150cm
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Chất liệu: Gương tráng bạc 5mm
 • Đèn LED: Nhập Hàn Quốc, độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Chất liệu: Gương tráng bạc
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Bảo hành 365 ngày
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: D40, D50, D60, D70, D80
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: 40×120, 50×120, 60×120, 50×150, 60×150
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • Kiểu dáng: Ngang hoặc Dọc
 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Chất liệu: Phôi gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày.
 • Kích thước: 50×70, 60×80, 70×90
 • Chất liệu: Gương  tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: 50×70, 60×80, 70×90
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: D50, D60, D70, D80
 • Chất liệu: Gương  tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.

 • 1 ĐỔI 1 khi không ứng ý
 • Bảo hành 365 ngày
 • Kích thước: Tròn 40cm, 50cm, 60cm, 70cm, 80cm.
 • Chất liệu: Gương tráng bạc VOG
 • Đèn LED: độ bền cao chống ẩm tốt
 • Màu sắc: Led màu vàng, led màu trắng
 • Tính năng: Gương Led, Nút cảm ứng, Đồng hồ, Phá sương, Loa bluetooth
 • Sản phẩm sử dụng khung mặt sau chống ẩm, chống ố mốc.
 • Nhận sản xuất theo yêu cầu kích thước, mẫu mã.